Kas mes?

AJMD „Modusas“ – iniciatyvių, kūrybingų ir iki ausų įsimylėjusių gamtą, VDU gamtos mokslų fakulteto studentų organizacija.

Mūsų misija

Atstovaujant VDU gamtos mokslų fakultetą, populiarinti gamtos mokslus akademinėje visuomenėje, mokyklose bei gimnazijose, skatinti mokinius domėtis mokslu bei rinktis gamtos mokslų studijas.

Ką mes veikiame?

Daug dėmesio skiriame organizuojant paskaitų ciklus, kurių metu fakulteto dėstytojai, profesoriai, mokslininkai pasakoja apie savo atliekamus mokslinius tyrimus, supažindina likusią akademinę bendruomenę su mokslo subtilybėmis, kurias lengviausia suprasti dirbant laboratorijoje. Taip pat organizuojame seminarus, diskusijas, protmūšius, rengiame įvairias viešas programas bei akcijas, prisidedame organizuojant mokslines konferencijas. „Modusas“ yra nuolatinis mokslo festivalio „Pamatyk kitaip“, VDU Pavasario šventės svečias. Periodiškai teikiame paraiškas projektams bei kviečiamės svečius, kurie pravęstu seminarus, padedančius organizacijos nariams geriau pažinti save, įgyti pasitikėjimo savimi bei komandinio darbo patirties.

Istorija