Projektas „Arčiau gamtos – profesoriui Tadui Ivanauskui atminti”

Nuo neatmenamų laikų gamtos tematika turėjo svarbų vaidmenį įvairiose žmogaus gyvenimo aspektuose: žemės ūkyje ji sprendė derliaus rezultatus, padėjo atsirasti ir įsitvirtinti tikėjimo sąvokai pasaulyje, mene- muzikoje, tapyboje, teatre bei literatūroje, ja naudojosi kūrėjai norėdami atskleisti žmogaus vidines problemas, ydingus visuomenės modelius bei dieviškąjį pradą. Šiais laikais žmogus, nors ir yra mažiau priklausomas nuo tiesioginių gamtos sąlygų, turi stengtis puoselėti ribotus gamtos išteklius ir stengtis juos keisti atsinaujinančiais. Būtent VDU AJMD „Modusas“ rengiamas projektas „Arčiau gamtos – profesoriui Tadui Ivanauskui atminti” skiria dėmesį jaunų žmonių švietimui apie gamtinius procesus, įvairių gamtinių kompleksų sandarą, žmogaus veiklos padarinius, nes tik suvokdami gamtoje vykstančius reiškinius ir suprasdami natūralią pasaulio tvarką, žmonės galės gyventi kartu su kitais gyvais organizmais, išlaikydami pusiausvyrą. Tad šio projekto metu, VDU AJMD „Modusas“ nariai kvietė visuomenę, o ypač jauną žmogų, vėl atsigręžti į gamtą, priminė, kaip svarbu ją saugoti ir gyventi „Arčiau gamtos“.

Gamtos apsaugos ir išsaugojimo klausimus jau daugiau nei prieš 100 metų kėlė ir žymus biologas, zoologas, profesorius Tadas Ivanauskas. 2022-siais metais Kauno universitetams minint garbingą Lietuvos Universiteto šimtmetį, vertėtų neužmiršti, kad vienas iš pirmosios aukštosios mokyklos įkūrėjų buvo ir profesorius Tadas Ivanauskas. Taip pat jis universitete ir dėstė, taip savo sukauptą zoologijos ir lyginamosios anatomijos patirtį bei žinias perduodamas studentams Gamtos mokslų fakultete. Kartu su žmona biologas surengė pirmąją „Nacionalinę paukščių dieną“, kurios metu vyko inkilų kabinimo akcija dabartiniame VDU Botanikos sode. Be to, Tadas Ivanauskas yra vienas žymiausių gamtos apsaugos pradininkų Lietuvoje. Šio gamtininko indėlis į gamtos mokslų žinias zoologijos srityje yra itin svarbus tolesnei tyrinėjimų pradžiai ir žinių perdavimui universitete. Taigi projekto tikslas buvo – supažindinti visuomenę ir Vytauto Didžiojo Universiteto bendruomenę su vieno iš Lietuvos Universiteto įkūrėjų, Tado Ivanausko pasiekimais ir paskatinti šiuolaikinį žmogų atkreipti dėmesį į nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimo svarbą.

Svarbu pabrėžti, jog minint Lietuvos Universiteto 100-metį ir vieno iš jo įkūrėjų, Tado Ivanausko, 140-ąsias gimimo metines, VDU AJMD „Modusas“ draugijos nariai mėgino iš arčiau prisiliesti prie istorijos ir gamtos sąsajų, suprasti šio gamtininko veiklos svarbą mokslo srityje ir universitetinėje veikloje. Taip pat organizacija ragino visuomenę atsigręžti į gamtą ir prisiminti jos išsaugojimo svarbą ateities kartoms.

Bendradarbiaujant kartu su VDU Botanikos sodu, organizacija prisidėjo prie Paukščių dienos renginio organizavimo, atkurdama istorinę, 100-metį mininčią inkilų kėlimo akcijos nuotrauką. Taip pat bendraudami su gamtininko Tado Ivanausko bendraminčiais bei mokiniais, nariai sužinojo naudingos informacijos apie jo darbų svarbą gamtos išsaugojimo ir jos aktualumo dabarčiai aspektams. Prieš prasidedant „Paukščių dienos“ renginiui, organizacijos nariai nufilmavo edukacinį filmuką, kuriame pateikė informaciją, į kurią reikėtų atsižvelgti norint paruošti inkilus Lietuvoje gyvenantiems paukščiams. Norint geriau susipažinti su Tado Ivanausko darbais gamtos puoselėjimui ir diskutuoti aktualiais aplinkosaugos klausimais buvo suorganizuota vieša paskaita bei pakviestas kviestinis lektorius, profesoriaus Tado Ivanausko mokinys ir kolega, VDU GMF profesorius Mindaugas Venslauskas.

Taip pat gyvosios gamtos puoselėjimas ir išsaugojimas yra ir bus be galo svarbus bei aktualus ir VDU AJMD „Modusas“ organizacijos nariams. Projekto metu organizacijos nariai turėjo galimybę susipažinti su Tado Ivanausko veikla zoologijos ir nykstančių rūšių išsaugojimu. Šis uždavinys įgyvendintas organizuojant išvyką į Ventės rago ornitologinę stotį. Be to, nariai turėjo neeilinę išvyką, kurios metu žygiavo po Aukštumalos aukštapelkę, kur gautas teorines žinias įtvirtino praktiškai, pelkėje įvertindami žmogaus veiklos padarinių pasekmės bei susipažindami su natūralių gyvūnų buveinių atkūrimu, pelkės, kaip gamtinio komplekso, sandara.

Apibendrinant, projekto organizuojamų veiklų dėka tikimės, jog, paskatinome šiuolaikinį žmogų atsigręžti į gamtą, kaip tai prieš 100 metų darė Lietuvos Universiteto bendraįkūrėjas profesorius Tadas Ivanauskas ir įvairūs savo sričių atstovai per visą istoriją. Pagrindinė šios idėjos priežastis ir tikslas – tik įvertinęs praeities pasiekimus, patirtį, XXI-o amžiaus žmogus galės kurti tokią ateitį, kurioje gamta bus vienas svarbiausių jo gyvenimo aspektų, o sustiprėjęs ryšys su gamta teiks žmogui dvasinį balansą.

Tad nuoširdžiai dėkojame visiems projekto dalyviams, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo. Taip pat dėkojame Vytauto Didžiojo universitetui už idėjos palaikymą ir projekto finansavimą (projektas „Arčiau gamtos – profesoriui Tadui Ivanauskui atminti”, Nr. VDU22OP-3).

Projektas „Mokslinių kompetencijų ugdymas praeities, dabarties ir ateities kontekste”

Kiekvienais metais VDU AJMD „Modusas“ nariai aktyviai atstovauja universitetą tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose – mokslo populiarinimo veiklose, projektuose, konferencijose. Tam, kad organizacija būtų tinkamai reprezentuojama, jos nariams reikia tobulėti. Todėl projekto pagrindinis tikslas buvo suteikti VDU AJMD „Modusas“ organizacijos nariams žinių bei kompetencijų, kurios reikalingos tinkamai universiteto atstovavimui. Viena iš svarbiausių projekto veiklų buvo […]

Skaityti daugiau

„Susipažink su VDU GMF mokslininkais 2022!“

Tęsiame rubriką „Susipažink su VDU GMF mokslininkais 2022!“. Šios iniciatyvos tikslas – supažindinti Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenę su Gamtos mokslų fakulteto mokslininkais. Norime skleisti žinią, kokie žmonės dirba ir kokius svarbius bei įdomius tyrimus jie vykdo mūsų fakultete. Tad pristatome dar vieną fakulteto dėstytoją – dr. Nerijų Jurkonį. DR. NERIJUS JURKONIS – ekologas, aplinkotyrininkas, biomedicinos […]

Skaityti daugiau
Turinys kraunamas...