Kas gali tapti nariu?

Narystė AJMD „Modusas“ organizacijoje gali būti patvirtinama 18 metų sulaukusiems, veiksniems fiziniams asmens, kurie domisi moksline veikla ar vykdo ją gamtos mokslų srityje. Narystės amžiaus limitas – 29 metai.

Reikalingi dokumentai ir procedūra:

1. Norintys tapti draugijos Tikraisiais nariais turi užpildyti stojimo anketą ir pateikti ją draugijos Prezidentui (stojimo-anketa);
2. Anketa ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įteikiama Valdybos pirmininkui;
3. Draugijos valdyba stojimo anketą apsvarsto ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo gavimo dienos ir nuo apsvarstymo dienos pradedamas pareiškėjo bandomasis laikotarpis, kuris trunka vieną mėnesį (30 dienų). Jo metu vertinamas pareiškėjo aktyvumas, motyvacija, gebėjimas dirbti komandoje bei kitos svarbios savybės, norint būti draugijos tikruoju nariu;
4. Pasibaigus pareiškėjo bandomajam laikotarpiui, ne vėliau kaip per savaitę pareiškėjas susitinka su draugijos Prezidentu ir Valdybos pirmininku asmeniniam pokalbiui, kurio metu aptariamas jo bandomasis laikotarpis, išanalizuojami kilę sunkumai, jei tokių yra, gaunamas grįžtamasis ryšys iš pareiškėjo;
5. Pokalbio metu pareiškėjas pasirašo prašymą priimti į draugijos Tikruosius narius, jei bandomuoju laikotarpiu iškelti reikalavimai yra tenkinami;
6. Pasirašius prašymą priimti į Tikruosius draugijos narius, per 30 dienų turite susimokėti metinį nario mokestį (5 eurai);
7. Pateikus motyvuotą prašymą draugijos prezidentui, kai kurie nariai, valdybos sprendimu, gali būti atleisti nuo nario mokesčio;
8. Naujas narys įrašomas į AJMD „Modusas“ narių sąrašą. Sąrašas prieinamas visiems draugijos nariams.


Iškilus klausimams, kreiptis nurodytais kontaktais.